• <h4>Dobro došli!</h4><br><h2>Prof. dr MIRKO MILETIĆ</h2>

  Dobro došli!


  Prof. dr MIRKO MILETIĆ

  – KOMUNIKOLOG –
 • NAGRADA „DIALOGOS”

  NAGRADA „DIALOGOS”

 • TREĆE IZMENJENO I DOPUNJENO IZDANJE

  TREĆE IZMENJENO I DOPUNJENO IZDANJE

OBRAZOVANJE

Diplomirao na novinarskom smeru
Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu
(1977-1981).

Magistrirao na istom fakultetu (1994-1997),
odbranivši magistarsku tezu
Komuniciranje u novim medijskim uslovima
(Komisija: prof. dr Vladimir Štambuk – predsednik,
prof. dr Toma Đorđević,
prof. dr Miroljub Radojković – mentor).

Doktorirao 2001. godine na FPN,
disertacijom Masovno komuniciranje u Srbiji u poslednjoj deceniji XX veka
(Komisija: prof. dr Vukašin Pavlović – predsednik,
prof. dr Milena Dragićević-Šešić,
prof. dr Miroljub Radojković – mentor).

UNIVERZITET

IZBORI U SARADNIČKA I NASTAVNIČKA ZVANJA
1995: asistent-pripravnik, Učiteljski fakultet, Jagodina.
1997: asistent, Učiteljski fakultet, Jagodina.
2001: docent, Učiteljski fakultet, Jagodina.
2004: docent, Fakultet političkih nauka, Beograd.
2007: vanredni profesor, Filozofski fakultet Odsek za medijske studije, Novi Sad.
2012: redovni profesor, Fakultet za kulturu i medije, Beograd.
RAD U NASTAVI
Učiteljski fakultet, Jagodina (1995/2007): Osnove komunikologije, Masovne komunikacije, Filmska i televizijska kultura, Socijalna ekologija – osnovne studije.
Fakultet za menadžment malih i srednjih preduzeća, Beograd (2002/2007): Menadžment medija – osnovne studije; Komuniciranje, mediji i društvo – magistarske studije.
Akademija lepih umetnosti, Beograd (2004/2007): Mediji I–III,  osnovne studije.
Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica (2005/2006): Komunikologija, Javno mnenje – osnovne studije.
Fakultet političkih nauka, Beograd (2006/2007): Komunikologija – osnovne studije.
Filozofski fakultet, Novi Sad (2006/2010): Komunikologija I i II, Menadžment medija, Politički marketing, Medijski sistem Srbije, Odnosi s javnošću – osnovne studije.
Filološki fakultet, Beograd (2011/2013): Komunikologija I i II – osnovne akademske studije.
Fakultet za kulturu i medije, Beograd (2010/2019): Komunikologija, Teorije javnog mnenja, Modeli kulturne politike, Marketing i javnost – osnovne akademske studije; Komunikacione strategije, Medijski sistem Srbije – master akademske studije; Teorije komunikacije I i II, Savremeni medijski sistemi – doktorske akademske studije.
Fakultet društvenih nauka, Beograd (2019/2023): Komunikologija, Elektronski i novi mediji, Onlajn komunikacije, Onlajn mediji i kreiranje sadržaja, Multimedijske komunikacije, Kreativne industrije – osnovne akademske studije; Teorije i modeli komunikacije, Savremeni medijski sistemi, Metodologija naučnog istraživanja – master akademske studije; Komunikacija i mediji, Metodi i tehnike naučnog istraživanja – doktorske akademske studije.

Mediji 2

BIBLIOGRAFIJA
(Naslovi knjiga, časopisa i zbornika napisani su boldom, a naslovi radova u knjigama, časopisima i zbornicima italikom.)
Knjige
1. Miletić Mirko, Komuniciranje u novim medijskim uslovima, Učiteljski fakultet, 1998, Jagodina, (224 str; monografija; UDK 316.77; ID =58151628).
2. Miletić Mirko, Mas-mediji u vrtlogu promena, Zajednica RTV stanica Srbije, 2001, Beograd (334 str; monografija; UDK 336.42(497.11) 1990/2000; 316.77(497.11) 1990/2000;32/019.5(497.11) 1990/2000; ISBN 86-902715-1-1).
3.Miletić Mirko, Menadžment medija, FMMSP, 2003, Beograd, (312 str; udžbenik; UDK 005:32.019.5(075.8);004(075.08); ISBN 96-84531-02-7).
4. Miletić Mirko, Komuniciranje, mediji i društvo (koautor M. Radojković), Stilos, 2005, 2006. (I i II izdanje), Novi Sad; Učiteljski fakultet, 2008. (III izdanje), Beograd (230 str; monografija; UDK 316.77/.774; ISBN 86-7473-251-8).
5. Miletić Mirko, Resetovanje stvarnosti, Protokol, 2008, Novi Sad (192 str; monografija; UDK 316.77; 316.774:37;359.3/.4:005; ISBN 978-86-86343-01-7).
6. Miletić Mirko, Osnove menadžmenta medija, Filozofski fakultet, 2009. (I izdanje) Novi Sad; Jasen, 2016. (II izdanje), Beograd (292 str; udžbenik; UDK 005:659.3; ISBN 978-86-6293-054-5).
7. Miletić Mirko, Struktura i dinamika  medijskog sistema Srbije, Jasen, 2014, Beograd (500 str; hrestomatija; UDK 32.019.51:654.194(497.11); 316.774:654.17/19;659.3/.4; ISBN 978-86-6293-033-0).
8. Miletić Mirko, Gospodari socijalizacije, Jasen, 2014, Beograd (269 str; monografija; UDK 316.736; 316.774:654.17/.19; 659.3/.4; ISBN 978-8-6293-034-7).
9. Miletić Mirko, Od znaka do hiperteksta (koautor M.Đorđević), Fakultet pedagoških nauka/Serbika, 2018, Jagodina/Beograd (220. str; monografija;  UDK 316.77; 82,00; 659.3/4:371; 81/22; ISBN 978-86-7604-174-9).
Leksikografija
10. Miletić M. Mirko (M.M.M.), autor odrednica: Evrovizija, Novine, Plakat, Propaganda, Radojković Miroljub, Serija, Televizija, Udruženje novinara (UNS, NUNS); Enciklopediji srpskog naroda (ISBN 978-86-17-15732-4), Republički zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2008, Beograd.
11. Miletić Mirko, Komunikološki leksikon (koautor N. Miletić), Megatrend univerzitet, 2012 (I izdanje), 2017 (II izdanje); 2021 (III izmenjeno i dopunjeno izdanje) Jasen, Beograd (460/426 str; leksikon; UDK 316.77(031); 316.774:654.17/.19(031); 659.3/.4(031); ISBN 978-86-7747-473-7/ISBN 978-86-6293-102-3).
Radovi objavljeni u naučnim časopisima i zbornicima
12. Miletić Mirko, Neverbalni govor u interpersonalnoj komunikaciji (str. 163-181; UDK 800.9; PR), Zbornik radova UFJ (UDK 37(082); ISSN 0354/9895), br. 1, 1997, Učiteljski fakultet, Jagodina.
13. Miletić Mirko, Računarska mreža u obrazovnom procesu (str. 187-193; UDK 371.68; ONR), Zbornik radova UFJ, br. 2, tematsko izdanje radova sa naučnog skupa Društvene promene i obrazovanje učitelja (UDK 37(082); ISSN 0354/9895), Učiteljski fakultet, 1997, Jagodina.
14. Miletić Mirko, Semiološko-lingvističke, sadržajno-interakcijske i medijske pretpostavke komuniciranja (str. 283-303; UDK 801-54; PR), Zbornik radova UFJ (UDK 37(082); ISSN 0354/9895), br. 3, Učiteljski fakultet, 1998, Jagodina.
15. Miletić Mirko, Virtuelna stvarnost (str. 353-355; NK), Zbornik radova UFJ (UDK 37(082); ISSN 0354/9895), br. 3, Učiteljski fakultet, 1998, Jagodina.
16. Miletić Mirko, Informaciono društvo između utopije i ideologije (str. 309-333; 316.77), Zbornik radova UFJ (UDK 37(082); ISSN 0354/9895), br. 4, Učiteljski fakultet,1999, Jagodina.
17. Miletić Mirko, Jedinstvena edicija o komuniciranju (str. 423-434; NK), Zbornik radova UFJ (UDK 37(082); ISSN 0354/9895), br. 4, Učiteljski fakultet, 1999, Jagodina.
18. Miletić Mirko, Savremeni pristup sociologiji (str.122-123; NK), Direktor škole, br. 2, 1999, Beograd.
19. Miletić Mirko, The Path to Civil Society through a Media Hyde Park: Development Opportunities for Open Media Channels in Serbia, Media Online – Southeast European Media Journal (11. XII 2000; http://www.mediaonline.ba/en/?ID=22; ONR), Sarajevo.
20. Miletić Mirko, Changes in Mass Communications and Culture in Serbia, Media Online – Southeast European Media Journal (21. XI 2001; http://www.mediaonline.ba/en/?ID=148; ONR), Sarajevo.
21. Miletić Mirko, Intrapersonalno komuniciranje između mišljenja i konkretnog oblika komunikacione prakse (str. 89-95; UDK 16.77.007; ONR), Zbornik radova UFJ (UDK 37(082); ISSN 0354/9895), br. 6, Učiteljski fakultet, 2002, Jagodina.
22. Miletić Mirko, Mas-mediji i obrazovanje: susret sa budućnošću (str. 42-56; UDK 371.68; ONR), Zbornik radova UFJ (UDK 37(082); ISSN 0354/9895), br. 7, Učiteljski fakultet, 2003, Jagodina.
23. Miletić Mirko, Na tragu prošlosti – okrenut sutrašnjici (str. 7-13; UDK 37.001.7; PR), Zbornik radova UFJ (UDK 37(082); ISSN 0354/9895), br. 7, Učiteljski fakultet, 2003, Jagodina.
24. Miletić Mirko, Mas-medijska pismenost budućih učitelja – obrazovanje za (mas)medije u kurikulumima učiteljskih fakulteta u Srbiji, Zbornik radova sa međunarodne konferencije Mediji i obrazovanje, (CD, ONR), Univerzitet umetnosti i FDU, 2004, Beograd.
25. Miletić Mirko, Medijska pismenost – stvarnost, potrebe, mogućnosti (str. 62-77; UDK 371.68; ONR), Zbornik radova sa naučnog skupa Komunikacija i mediji u savremenoj nastavi (UDK 371.004(82); 37.02(82); 37.04(82); 316.77(82); ISBN 86-7604-014-1), Učiteljski fakultet i Institut za pedagoška istraživanja, 2004. Jagodina-Beograd.
26. Miletić Mirko, Specifičnosti pedagoškog komuniciranja (str. 21-38; UDK 7.015.3/.018.262; ONR), Zbornik radova UFJ (UDK 37(082); ISSN 0354/9895), br. 8, Učiteljski fakultet, 2004, Jagodina.
27. Miletić Mirko, Srbija bez „četvrte vlasti” (str. 131-154; UDK 316.774:316.42; 32.019.5(497.11); ONR), Kultura polisa (UDK 316.334.56:008; ISSN 1820-4589), br. 1, Udruženje za političke nauke, 2004, Novi Sad.
28. Miletić Mirko, Mediji, politika i javna reč (str. 431-434; NK), Kultura polisa (UDK 316.334.56:008; ISSN 1820-4589), br. 1, Udruženje za političke nauke, 2004, Novi Sad.
29. Miletić Mirko, O svakodnevnoj, naučnoj i umetničkoj istini (str. 9-14, ONR), Uzdanica (UDK 37+82; ISSN 1451-673H), br. 2, Učiteljski fakultet, 2004, Jagodina.
30. Miletić Mirko, Mas-medijski kompleks – novi obrazovni sistem (str. 106-120; UDK 371.68; ONR), Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa Informatika, obrazovna tehnologija i novi mediji u obrazovanju (UDK 007:37(082); ISBN 86-83097-32-2), Knjiga 2, Učiteljski fakultet, 2005, Sombor.
31. Miletić Mirko, Informacija i poruka (str. 295-310; ONR); Novinarstvo u teoriji i praksi (UDK 070(035); ISBN 86-82355-33-7; priredili dr Mihailo Bjelica i dr Zoran Jevtović), Anturijum, 2005, Beograd.
32. Miletić Mirko, Obrazovanje novinara u Srbiji (str. 367-389; UDK 37-044:82-92(497.11); PR), Kultura polisa (UDK 316.334.56:008; ISSN 1820-4589), br. 2-3, Udruženje za političke nauke, 2005, Novi Sad.
33. Miletić Mirko, Virtuelni izazovi demokratiji (str. 131-154;), Kultura polisa (UDK 316.334.56:008; ISSN 1820-4589), br. 4-5, Udruženje za političke nauke, 2006, Novi Sad.
34. Miletić Mirko, Komunikabilnost poruke i komunikaciona kompetentnost nastavnika u pedagoškom komuniciranju (str. 76-88; UDK 316.773.3; 37.064.2; ONR), Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa Razvijanje komunikacionih kompetencija nastavnika i učenika (UDK 37.064.2/.3(082); ISBN 978-86-7604-035-3), Pedagoški fakultet Jagodina i Filološko-umetnički fakultet Kragujevac, 2006, Jagodina.
35. Miletić Mirko, Menadžment medija: sadržajni okvir nastavne discipline (str. 33-43; UDK 316.774:005.71; PR), CM časopis za upravljanje komuniciranjem (UDK 316.77(05); ISSN 1452-7405), br 1, Fakultet političkih nauka i Protokol, 2006, Beograd-Novi Sad.
36. Miletić Mirko, Privatizacija mas-medija u javnom vlasništvu (str.141-161; UDK 316.77:32; ONR), Kultura polisa (UDK 316.334.56:008; ISSN 1820-4589), br. 6-7, Udruženje za političke nauke, 2007, Novi Sad.
37. Miletić Mirko, Hakeri svih zemalja – ujedinite se (str. 145-149; NK), CM časopis za upravljanje komuniciranjem (UDK 316.77(05); ISSN 1452-7405), br 2, Fakultet političkih nauka i Protokol, 2007, Beograd-Novi Sad.
38. Miletić Mirko, Mitovi o medijima i savremene političke mitologije (str. 27-47; UDK 316.74:316.774:32.019.51; ONR), CM časopis za upravljanje komuniciranjem (UDK 316.77(05); ISSN 1452-7405), br 5, Fakultet političkih nauka i Protokol, 2007, Beograd-Novi Sad.
39. Miletić Mirko, Konfigurisanje medijskog sistema Srbije (135-163; UDK 316.774(497.11); ONR), Kultura polisa (UDK 316.334.56:008; ISSN 1820-4589), br. 8-9-10, Udruženje za političke nauke, 2008, Novi Sad.
40. Miletić Mirko, Kompjuterska mreža i mogućnosti uspostavljanja demokratske javnosti u savremenom društvu (str. 133-153; UDK 316.324.8:316.776; 316.653:004.738.5; ONR), Komunikacije, mediji, kultura (UDK 316.77; ISSN 1821-0171), Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije br. 1, Megatrend univerzitet, 2009, Beograd.
41. Miletić Mirko, Komunikabilnost sajtova u hipertekstu kao uslov komuniciranja posredstvom interneta (395-411; UDK 316.776:004.738.5; ONR), Kultura polisa (UDK 316.334.56:008; ISSN 1820-4589), br. 11-12, Udruženje za političke nauke, 2009, Novi Sad.
42. Miletić Mirko, Politički slogan: najvidljivija poruka u političkom komuniciranju (str. 115-133); UDK 32.019.51:316.773.3; ONR), CM časopis za upravljanje komuniciranjem (UDK 316.77(05); ISSN 1452-7405), br 11, Fakultet političkih nauka i Protokol, 2009, Beograd-Novi Sad.
43. Miletić Mirko, Škola, mediji i dokolica u životu mladih u Srbiji (37-55; UDK 379.8-053.6(497.11); 316.776-053.6:659.3/.4(497.11); ONR)), Običan dan, istraživanje dnevne ekonomije vremena, Kultura polisa (UDK 316.334.56:008; ISSN 1820-4589), posebno izdanje, Udruženje za političke nauke, 2009, Novi Sad.
44. Miletić Mirko, Multikulturalnost i interkulturalnost hiperteksta (65-74; UDK 316.774/.776; ONR), Zbornik radova sa petog međunarodnog interdisciplinarnog simpozijuma Susret kultura (UDK 316.7(082); ISBN 978-86-6065-040-7), Knjiga 1, Filozofski fakultet, 2010, Novi Sad.
45. Miletić Mirko, Komunikacione strategije – pokušaj teorijske konceptualizacije (str. 13-31; UDK 316.774/.776; ONR), Komunikacije, mediji, kultura (UDK 316.77; ISSN 1821-0171), Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije, br. 3, Megatrend univerzitet, 2011, Beograd.
46. Miletić Mirko, Medijski sistem i javne politike (str. 281-299; koautor N. Miletić; UDK 316.77 (497.11); 316.334.3(497.11); PNR), Megatrend revija, Vol. 8 (2), Megatrend univerzitet, 2011, Beograd.
47. Miletić Mirko, Kulturna politika u medijskom sistemu Srbije (str. 47-65; koautor N. Miletić; UDK 316.75:654.19 (497.11), 316.75:32.019.51 (497.11), 351.85 (497.11); ONR); Kultura i društveni razvoj (I) – Zbornik radova sa naučnog skupa Kulturna politika, umetničko stvaralaštvo i medijska praksa u funkciji održivog društvenog razvoja (ISBN 978-86-7747-476-8; UDK 351.85 (497.11) (082), 7:316.75 (497.11) (082), 316.774 (497.11) (082), Megatrend univerzitet – Fakultet za kulturu i medije, 2012, Beograd.
48. Miletić Mirko, Veselin Ilić – prvi dekan Učiteljskog fakulteta u Jagodini (str. 95-103; UDK 378.112(497.11):929; PR), Zbornik radova Ličnost i stvaralaštvo Veselina Ilića (UDK 316.929(082); ISBN 978-86-7379-271-2), Filozofski fakultet, 2012, Niš.
49. Miletić Mirko, Medijski sistem Kube: ostrvo u svetu (str. 407-426; UDK 32.019.51:654.19(729.1); ONR); Komunikacije, mediji, kultura (UDK 316.77; ISSN 1821-0171), Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije, br. 5, Megatrend univerzitet, 2013, Beograd.
50. Miletić Mirko, Rusija danas (RT): Odgovor globalnom medijskom jednoumlju (str. 15-28; UDK 32.019.5:316.774; MS); Kultura polisa (UDK 316.334.56:008; ISSN 1820-4589), br. 25, Kultura – Polis, 2014, Novi Sad.
51. Miletić Mirko, Medijski javni servisi u Srbiji – stranputice i putevi (str. 285-312; UDK 316.774/.775:654.17/.19(497.11); 340.134:654.17/.19(497.11) ; ONR); Komunikacije, mediji, kultura (UDK 316.77; ISSN 1821-0171), Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije, br. 6, Megatrend univerzitet, 2014, Beograd.
52. Miletić Mirko, Novi medij(i) i lingvističko-semantičke nedoumice (str. 303-313; UDK 316.77; ONR), Kultura polisa (UDK 316.334.56:008; ISSN 1820-4589; COBISS.SR-ID 199568391), br. 28, Kultura – Polis, 2015, Novi Sad.
53. Miletić Mirko, Privatizacija medijskih organizacija u javnom vlasništvu u Srbiji (str. 305-326; UDK 338.246.025.88(497.11); 659.3(497.11) ; ONR); Komunikacije, mediji, kultura (UDK 316.77; ISSN 1821-0171), Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije, br. 7, Megatrend univerzitet, 2015, Beograd.
54. Miletić Mirko, Masovni mediji, kulturna politika i kulturni obrazac u savremenoj Srbiji (str. 277-291; UDK 316.774(497.11); ONR), Anali Filološkog fakulteta (ISSN 0522-8468), Knjiga XXVII, Sveska I, Filološki fakultet, 2015, Beograd
55. Miletić Mirko, Mediji, obrazovanje i medijska pismenost (str. 323-337; UDK 316.774;316.4:659.3/4; PR), Zbornik radova Srednji vek u srpskoj nauci, književnosti i umetnosti (UDK 821.163.41.09(082); 811.163.41.(082); 930.85(497.11)04/14(082); 94(947.11.)04/14(082);316.774(082); ISBN 978-86-82379-66-9), Narodna biblioteka Resavska škola i Institut za srpski jezik SANU, 2016, Despotovac/Beograd.
56. Miletić Mirko, Dekonstrukcija medijskog sistema u Srbiji (str. 239-249; UDK 316.77 (497.11); ONR), Kultura polisa (UDK 316.334.56:008; ISSN 1820-4589; COBISS.SR-ID 199568391), br. 32, Kultura – Polis i Institut za evropske studije, 2017, Novi Sad Beograd.
57. Miletić Mirko, Scientific and Tehnological Revolution as Information Revolution (pp. 1-3; UDC 316.422.44:[316.776:004; Preface),  Culture and Social Development (III), Thematic Proceedings “Information Revolution, New Media and Social Changes” (UDC 316.77(082); 316.774(497.11)(082); ISBN 978-86-7747-578-9; COBISS.SR-ID 251776780), Faculty of Culture and Media – “John Naisbitt” University, 2017, Belgrade.
58. Miletić Sarić Nevena & Miletić Mirko, Books and Literature in the Information Society (pp. 345-357; UDC 316.334.2:655.3.066.11; OSP), Culture and Social Development (III), Thematic Proceedings “Information Revolution, New Media and Social Changes” (UDC 316.77(082); 316.774(497.11)(082); ISBN 978-86-7747-578-9; COBISS.SR-ID 251776780), Faculty of Culture and Media – “John Naisbitt” University, 2017, Belgrade.
59. Miletić Mirko, Vidljivost u naučnoji i akademskoj zajednici Srbije (str. xiii-xv;  uvodnik); Komunikacije, mediji, kultura (UDK 316.77; ISSN 2560-3205), Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije, br. 10, Megatrend univerzitet, 2018, Beograd.
60. Miletić Mirko, Bibliografija objavljenih radova: 2009 – 2018 (xvii-xlii; bibliografija); Komunikacije, mediji, kultura (UDK 316.77; ISSN 2560-3205), Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije, br. 10, Megatrend univerzitet, 2018, Beograd.
61. Miletić Mirko, Središte srpske kulture (str. 3-36; UDK 271.222(497.11); ONR); Komunikacije, mediji, kultura (UDK 316.77; ISSN 2560-3205), Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije, br. 10, Megatrend univerzitet, 2018, Beograd.
62. Miletić Mirko, Kompetentnost i medijska pismenost kao preduslovi za razumevanje problema i borbu protiv depopulacije u Srbiji (str. 20-28; UDK 316.776.33(497.11)(082); SR); Zbornik radova Bela kuga i mediji (pr. Avramović Aleksandar; UDK 314.15.015(497.11)(082); 316.776.33(497.11)(082); ISBN 978-86-900921-0-9), Braf, 2019, Topola.
63. Miletić Mirko, Preovlađujući kulturni obrazac u medijskim sadržajima i iseljavanje mladih iz Srbije (str. 15-21; UDK 316.776.33(497.11)(082); SR); Zbornik radova Stop za belu kugu i iseljavanje (pr. Avramović Aleksandar; UDK 316.774:314.116-022.252(497.11)(082); ISBN 978-86-900921-1-6), Braf, 2020, Topola.
64. Miletić Mirko, Za naučnu izvrsnost (str. 7-12; UDK 050; uvodnik); Društveni horizonti (UDK 3; ISSN 2787-0693 štampano izadanje; 2787-1207 onlajn), Vol. 1. br. 1, Fakultet društvenih nauka, 2021, Beograd.
65. Miletić Mirko, Digitalni mediji, roditeljstvo i porodica (str. 20 – 24; UDK UDK 316.776.33(497.11)(082); SR);Zbornik radova Stop za belu kugu i iseljavanje (pr. Avramović Aleksandar; UDK 316.774:314.116-022.252(497.11)(082); ISBN 978-86-900921-1-6), Braf, 2021, Topola.
66. Miletić Mirko, Antičko i hrišćansko nasleđe u komunikologiji (str. 215-226; UDK 316.774/.776; 808; PR); Društveni horizonti (UDK 3; ISSN 2787-0693 štampano izadanje; 2787-1207 onlajn), Vol. 1. br. 2, Fakultet društvenih nauka, 2021, Beograd.
67. Đorđević M. Marko i Miletić M. Mirko, Manjinski mediji i digitalno komunikacijsko okruženje (str. 191 – 201; UDK 316.774:323.15]:004.738.5; PR),  Uzdanica (UDK 81; 82; 7.01; 37.01; ISSN 1451-673X), god. XIX, br 1, 2022, Fakultet pedagoških nauka, Jagodina.
68. Miletić Mirko & Djordjević Marko, Communication Competence of Teachers in Contemporary Educational-Pedagogical Work, (pp. 720 – 729; RP), Pedagogy, Number 6, Volume 94, Az Buki Publishing House, 2022, Sofia.
Ostale publikacije
69. Miletić Mirko (priređivač i autor uvodnog teksta), Učiteljski fakultet u Jagodini 1993-1998, Učiteljski fakultet,1998, Jagodina (120 str. UDK 378.637(497.11)1993/1998; ID=70440224).
70. Miletić Mirko, Uvod u komunikologiju, Učiteljski fakultet, 2003, Jagodina (203 str. skripte)
71. Miletić Mirko, Istina u karikaturi, Matra-karikature, Novi put, 1995, Jagodina (predgovor u retrospektivnoj knjizi karikatura Aleksandra Uroševića Matre, str.1-2).
72. Miletić Mirko, Hronika pomoravskog radija, Novi put, 1992, Jagodina (brošura, 50 str.).
NAUČNI I STRUČNI SKUPOVI
1. Međunarodna konferencija Mediji i obrazovanje (Univerzitet umetnosti i Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu, 2-4. oktobar 2003. godine, Beograd): Mas-medijska pismenost budućih učitelja – obrazovanje za (mas)medije u kurikulumima učiteljskih fakulteta u Srbiji.
2. Međunarodna naučno-stručna konferencija Informatika, obrazovna tehnologija i novi mediji u obrazovanju (Učiteljski fakultet u Somboru, 1-2. april 2005. godine, Sombor): Mas-medijski kompleks – novi obrazovni sistem (predsedavjući sesije Novi mediji i obrazovanje).
3. Međunarodna konferencija Razvijanje komunikacionih kompetentnosti nastavnika i učenika (Institut za pedagoška istraživanja Beograd i Učiteljski fakultet u Jagodini, 23-24. septembar 2005. godine, Jagodina): Komunikabilnost poruke i komunikaciona kompetentnost nastavnika (uvodno saopštenje).
4. Međunarodni naučni skup Društvo i tehnologija (Hrvatsko komunikološko društvo, Međunarodna udruga komunikoloških društava i drugi, 26-28. jun 2008, Zadar): Javnost u informacionom društvu.
5. Peti međunarodni interdisciplinarni simpozijum Susret kultura (Filozofski fakultet, 1. decembar 2009, Novi Sad): Multikulturalnost i interkulturalnost hiperteksta.
6. Međunarodni interdisciplinarni simpozijum Filozofija medija – Umetnost i mediji (Centar za filozofiju medija Zagreb i dr. 19-22.09.2012. Opatija): Umetničko stvaralaštvo u informacionom društvu.
7. Nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem Kulturna politika, umetničko stvaralaštvo i medijska praksa u funkciji održivog društvenog razvoja (Fakultet za kulturu i medije, 31. maj 2012, Beograd): Kulturna politika u medijskom sistemu Srbije.
8. Nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem Komunikacija i mediji u savremenoj nastavi (Učiteljski fakultet, 17. i 18. oktobar 2004, Jagodina): Medijska pismenost – stvarnost, potrebe, mogućnosti (uvodno saopštenje).
9. Okrugli sto Društvene promene i obrazovanje učitelja (Zajednica Učiteljskih fakulteta Srbije, maj 1996. godine, Jagodina): Računarska mreža u obrazovnom procesu.
10. Simpozijum Zdravlje, ekologija, mas-mediji (Zavod za zdravstvenu zaštitu Zaječar, 16. i 17. april 1998. godine, Donji Milanovac): Novi medij i novi oblik komuniciranja u medicini i zdravstvu.
-11.Međunarodni simpozijum Mediji i zakonodavstvo (Fond za otvoreno društvo Beograd i Ambasada SR Nemačke u Beogradu, 22-23. mart 1996. godine, Beograd).
12. Nemačko-jugoslovenski seminar Medijsko zakonodavstvo u Evropi i novinarski kodeksi u Evropi (23-24. januar 1998, Beograd).
13. Globale, regionale und lokale eben der medienpraxis in Deutschland (Fond za otvoreno društvo Beograd, oktobar 1996. godine, Berlin).
14. Seminar Politika i mediji (Centar za demokratiju Beograd i Freie universitat Berlin, 20. i 21. oktobar 2000. godine, Beograd).
15. Prvi sabor politikologa Jugoslavije Demokratija i politički život u kriznim vremenima, Vorkšop Mediji i demokratska javnost (Udruženje za politički nauke Jugoslavije, 23.-25. jun 2000. godine, Donji Milanovac): Promene u mas-medijskom kompleksu Srbije.
16. Okrugli sto Mala i srednja preduzeća i ekonomska politika Srbije (Fakultet za menadžment malih i srednjih preduzeća, 3. jun 2004. godine, Beograd): Privatizacija medija u javnom vlasništvu.
17. Okrugli sto Obrazovanje – most između savremene tehnologije i umetnosti, (Fakultet za menadžment malih i srednjih preduzeća, 28. februar 2005. godine, Beograd): Virtuelno komuniciranje i umetnost.
18. Okrugli sto Demokratska transformacija medijskog sistema (Fond za otvoreno društvo, 11. novembar 2000. godine, Beograd).
19. Okrugli sto o Predlogu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (OSCE, Evropski pokret u Srbiji, Ministarstvo kulture i medija, 23. oktobar 2003. godine, Beograd).
20. Okrugli sto Obrazovanje za medije u Srbiji (Institut društvenih nauka i Medija centar, 18. januar 2006. Beograd).
21. Tribina Medijski sistem u Srbiji (Udruženje novinara Srbije i Fakultet humanističkih nauka, 30. maj 2006. Beograd).
22. Tribina Mediji u novom Ustavu Republike Srbije (Udrženje novinara Srbije, septembar 2006. Beograd).
23. Seminar Regionalno usavršavanje kurikuluma – ka evropskom prostoru visokog obrazovanja (Alternativna akademska obrazovna mreža, 20-22. oktobar 2006. Beograd).
24. Seminar Strategija odnosa sa javnošću u okviru projekta Izgradnja kapaciteta mreže lokalnih ombudsmana u Srbiji (Evropski pokret u Srbiji, OSCE i Pravni forum, 23. 10 2006. Zrenjanin), predavanja: Komunikacija sa građanima i Masovni mediji u lokalnim društvanim zajednicama.
25. Okrugli sto Knjiga za medije – mediji za knjigu (Fakultet političkih nauka i Izdavačka kuća Klio, 14. septembar 2006, Beograd).
26. Okrugli sto Mediji i moć, dometi, posledice (Fakultet za kulturu i medije Megatrend univerzitet, 8. jun 2010, Beograd).
27. Okrugli sto Ličnost i stvaralaštvo Veselina Ilića (1935 – 2002), (Filozofski fakultet, 17. novembar, 2012, Niš): Profesor Veselin Ilić – prvi dekan Učiteljskog fakulteta u Jagodini.
28. Nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem Savremena umetnička prakasa, medijska pismenost, kulturni identitet i društveni razvoj (Fakultet za kulturu i medije, 20. novembar 2014, Beograd): Medijska globalizacija, nacionalni identitet i kulturna politika.
29. Tribina Značaj medijske pismenosti u savremenom društvu (24. dani srpskoga duhovnog preobraženja, 22.9.2015. Despotovac).
30. Međunarodna naučna konferencija Informaciona revolucija, novi mediji i društvene promene u svetu, regionu i Srbiji (Fakultet za kulturu i medije, 25. novembar 2016, Beograd): Položaj i budućnost književnosti u informacionom društvu.
31. Sajam medija (26. oktobar 2018, Beograd): Panel Mediji i politički marketing: Ubistvo političke ideje – da ili ne?
32. Medijski forum o depopulaciji u Srbiji (2. novembar 2018, Topola):Medijska pismenost kao preduslov za razumevanje problema i borbu protiv depopulacije.
33. Tribina Mediji i obrazovanje: Od znaka do hiperteksta (22. april 2019, Dom kulture Studentski grad, Beograd).
34. Medijski forum o depopulaciji u Srbiji (8. novembar 2019, Topola): Preovlađujući kulturni obrazac u medijskim sadržajima i iseljavanje mladih iz Srbije.
35. Medijski forum o depopulaciji u Srbiji (6. novembar 2020, Topola): Digitalni mediji, roditeljstvo i porodica.
CITIRANI RADOVI
1. Brunner, R. (2002): How to build Public Broadcast in Post-Socialist Countries, Medienhilfe, Zurich (p. 8).
2. Nedeljković, M. (1999): Sociologija, Učiteljski fakultet, Jagodina (str.204).
3. Zonić, D. (1999): Svet reklame, Prosveta, Beograd (str. 147).
4. Jevtović, Z. (2000): Totalitarizam i mas-mediji, Krajinski knjižnjvni krug, Negotin (str. 20).
5. Jevtović, Z. (2003): Javno mnjenje i politika, Centar za savremenu žurnalistiku i Akademija lepih umetnosti, Beograd (str. 46).
6. Savić, V. (2004): Komunikativni pristup nastavi stranih jezika, Zbornik radova sa naučnog skupa Komunikacija i mediji u savremenoj nastavi, Učiteljski fakultet u Jagodini i Institut za pedagoška istraživanja Beograd (str. 567).
7. Cvetković, N. (2004): Važnost komunikacije u savremenom obrazovnom procesu, televizijska literatura i televizijski učitelj, Zbornik radova sa naučnog skupa Komunikacija i mediji u savremenoj nastavi, Učiteljski fakultet u Jagodini i Institut za pedagoška istraživanja Beograd (str. 257).
8. Barbulović, S; Jevtović, Z; Lakičević, M. i Popović, M. (2004): Amnezija javnosti, Grafo-komerc, Beograd (str. 8).
9. Nikolić, M. (2005): Radio – klasični i novi medij u procesu edukacije, Zbornik radova Informatika, obrazovna tehnologija i novi mediji u obrazovanju, Knjiga 2, Učiteljski fakultet u Somboru, Sombor, 2005 (str. 135).
10. Bogavac, S. (2000): Menadžment medija, Fakultet za internacionalni menadžment, Beograd (na 24 stranice u knjizi).
11. Bjelica, M. i Jevtović, Z. (2006): Istorija novinarstva, Megatrend, Beograd (str.422).
12. Despotović, LJ. i Đuretić, N. (2006): Etnicitet i mediji, Medija centar, Novi Sad (str.15.).
13. Nikolić. P. (2006): Muzički viedo spot, CM – časopis za upravljanje komuniciranjem, 1/06, Fakultet političkih nauka Beograd i Protokol Novi Sad (str. 97).
14. Knežević, S. (2007): Mejl art – dopisna umetnost/umetnost komunikacije,CM – časopis za upravljanje komuniciranjem, 2/07, Fakultet političkih nauka Beograd i Protokol Novi Sad (str. 133).
15. Đorđević, T. (2007): Blog i komunikacija na internetu, CM – časopis za upravljanje komuniciranjem, 3/07, Fakultet političkih nauka Beograd i Protokol Novi Sad (str. 53).
16. Nikodijević, D. (2008): Uvod u menadžment medija, Megatrend univerzitet, Beograd (str. 97, 108).
17. Tomić, B. (2008): Opseg privatizacije masmedija u Srbiji, CM – časopis za upravljanje komuniciranjem, 5/08, Fakultet političkih nauka Beograd i Protokol Novi Sad (str. 75).
18. Ćitić, T. (2008): Digitalna televizija – novi multimedij, CM – časopis za upravljanje komuniciranjem, 5/08, Fakultet političkih nauka Beograd i Protokol Novi Sad (str. 82).
19. Vranješ, A. (2008): Partizanski film kao sredstvo političke propagande, CM – časopis za upravljanje komuniciranjem, 6/08, Fakultet političkih nauka Beograd i Protokol Novi Sad (str. 102).
20. Mihajlov-Prokopović, A. (2008): Radio budućnosti – digitalna revolucija, CM – časopis za upravljanje komuniciranjem, 7/08, Fakultet političkih nauka Beograd i Protokol Novi Sad (str. 67).
21. Mladenović, N. (2008): Budućnost filma, CM – časopis za upravljanje komuniciranjem, 7/08, Fakultet političkih nauka Beograd i Protokol Novi Sad (str. 99).
22. Radenković. V. (2008): Radio i televizijska produkcija, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad (str.144).
23. Vuksanović, D. (2009): Aura i istina u eri digitalne manipulacije, Centar za filozofiju medija, http://www.centar-fm.org/index.php/component/content/article/141.
24. Tatomirović, T. (2009): Virtuelna komunikacija u budućnosti – upotreba i zloupotreba, Scribd, http://www.scribd.com/doc/9981281/Buducnost-virtuelnog-komuniciranja.
25. Mrđa, N. (2009): Od informatičkog ka konceptualnom društvu, CM – časopis za upravljanje komuniciranjem, 10/09, Fakultet političkih nauka Beograd i Protokol Novi Sad (str. 36).
26. Namkosse, B. B. (2009): ’Realiti’ televizijski format sa posebnim osvrtom na emisiju ’Veliki brat’, CM časopis za upravljanje komuniciranjem, 10/09, Fakultet političkih nauka Beograd i Protokol Novi Sad (str. 51).
27. Mihajlov-Prokopović, A. (2009): Globalni mediji: CNN i BBC World News, Cčasopis za upravljanje komuniciranjem, 10/09, Fakultet političkih nauka Beograd i Protokol Novi Sad (str. 120).
28. Dunjić, A.M. (2009): Strip u svetlu digitalizacije, CM – časopis za upravljanje komuniciranjem, 11/09, Fakultet političkih nauka Beograd i Protokol Novi Sad (str. 100).
29. Milošević, I. (2009): Neverbalno komuniciranje u novim medijskim uslovima, CM – časopis za upravljanje komuniciranjem, 13/09, Fakultet političkih nauka Beograd i Protokol Novi Sad (str. 98, 99).
30. Kljajić, V. (2009): Novinarstvo u u službi pi-ara i marketinga, Godišnjak FPN, Fakultet političkih nauka, Beograd (str. 385).
31. Đorđević, M. (2010): Kulturni obrasci u medijima masovnih komunikacija u Srbiji od 2000. do 2005. godine, Komunikacije, mediji, kultura, Godišnjak Fakulteta za kulturu u medije, br. 2, Megatrend univerzitet, Beograd (str. 314, 316, 319).
32. Kleut, J. (2010): Aktivna publika i novinarstvo, Zbornik radova Mesto i uloga medijskih studija za međuregionalnu saradnju, Filozofski fakultet, Novi Sad (str. 52).
33. Vuksanović, D. (2010): The Aura and Truth in the Era of Digital Manipulation, CM – časopis za upravljanje komuniciranjem, 15/10, Fakultet političkih nauka Beograd i Centar za usmeravanje komunikacija Novi Sad (str. 32).
34. Simić, S. (2010): Lokalne radio-stanice u Pomoravskom okrugu, CM – časopis za upravljanje komuniciranjem, 16/10, Fakultet političkih nauka Beograd i Centar za usmeravanje komunikacija Novi Sad (str. 106, 107, 108, 109).
35. Milosavljević, R. (2010): Lokalne televizije u Kragujevcu od kragujevačkog programa do kragujevačke inicijative, CM – časopis za upravljanje komuniciranjem, 16/10, Fakultet političkih nauka Beograd i Centar za usmeravanje komunikacija Novi Sad (str. 130, 131, 132, 137).
36. Bubonjić, M. (2010): Sajbersvijet kao alegorijska paradigma nove civilizacije, CM – časopis za upravljanje komuniciranjem, 17/10, Fakultet političkih nauka Beograd i Centar za usmeravanje komunikacija Novi Sad (str. 75).
37. Drobnjak, D. (2011): 3D, SM – časopis za upravljanje komuniciranjem, 18/11, Fakultet političkih nauka Beograd i Centar za usmeravanje komunikacija Novi Sad (str. 120).
38. Ćorđević, M. (2010): Kulturni obrasci u vremenu medijskog spektakla, Zadužbina Andrejević, Beograd (str. 21, 22, 23).
39. Despotović, LJ. i Jevtović, Z. (2010): Geopolitika i mediji, Grafomarketing, Novi Sad (ctr.248).
40. Potočan, B. (2011): Od lokalne do globalne informacije, Megatrend univerzitet, Beograd (str. 14).
41. Lajić-Mihajlović, D. (2011): Takmičenje kao oblik javne guslarske prakse, Muzikologija, br. 11, Muzikološki institut SANU, Beograd (str. 184).
42. Komuniciranje i komunikaciona šema, Media Communication Education http://blogmce.blogspot.com/p/praksa.html.
43. Vuksanović, D. (2011): Filozofija medija 2, Fakultet dramskih umetnosti i Čigoja, Beograd (str. 31).
44. Tapavicki Duronjic, T. & Pribisev Beleslin, T. (2011):.Second Media Age in the Education System of Republic of Srpska, in T. Bastiaens & M. Ebner (Eds.), Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2011, Chesapeake, VA: AACE (p. 281).
45. Kleut, J. (2011): Veb dizajn i konstruisanje pozicije korisnika, Verodostojnost medija – dometi medijske tranzicije; Fakultet političkih nauka – Čigoja, Beograd (str. 156).
46. Kešetović, Ž; Milašinović, S. i Ninković, V. (2011): Kultura i krizno komuniciranje, Kultura polisa, br 15, Kultura – Polis, Novi Sad (str. 291).
47. Tapavački Duronjić, T. (2011): Komuniciranje u medijasferi, Bard-fin Beograd i Romanov Banja Luka (str. 14).
48. Došenović, M. (2011): Novomedijska slika stvarnosti – komunikacijska (ob)mana javnosti ili (ne)moć savremene građanske misli, Sociološka luča, V/2, Filozofski fakultet Nikšić – Društvo sociologa Crne Gore (str. 73).
49. Nikodijević, D. (2012): Menadžment masovnih medija, Čigoja – Megatrend univerzitet, Beograd (str. 120).
50. Filipović, S. (2012): Gofmanov glumac kao avatar: mogućnost primene dramaturškog modela u virtuelnom komuniciranju, CM – časopis za upravljanje komuniciranjem, 23/12, Fakultet političkih nauka Beograd i Centar za usmeravanje komunikacija Novi Sad (str. 75, 78).
51. Petrović, R. S. (2012): Transnacionalni kulturni imperijalizam – Zašto u srpskim medijima nema srpskog kulturnog stanovišta? Kultura i društveni razvoj – Zbornik radova sa naučnog skupa Kulturna politika, umetničko stvaralaštvo i medijska praksa u funkciji održivog društvenog razvoja, Megatrend univerzitet – Fakultet za kulturu i medije, Beograd (str. 94).
52. Novaković, D. (2012): Međunarodno komuniciranje i internet, Kultura i društveni razvoj – Zbornik radova sa naučnog skupa Kulturna politika, umetničko stvaralaštvo i medijska praksa u funkciji održivog društvenog razvoja, Megatrend univerzitet – Fakultet za kulturu i medije, Beograd (str. 486).
53. Vuletić, S. i Todorović, V. (2012): Uticaj medija na kulturni život dece, Kultura i društveni razvoj – Zbornik radova sa naučnog skupa Kulturna politika, umetničko stvaralaštvo i medijska praksa u funkciji održivog društvenog razvoja, Megatrend univerzitet – Fakultet za kulturu i medije, Beograd (str. 539, 550).
54. Kuzmanović, J. (2012): Nova uloga biblioteke u osnovnim školama i komunikaciona strategija za njeno promovisanje, Kultura polisa, br 17, Kultura – Polis, Novi Sad (str. 126).
55. Nedeljković, M. (2012): Rad prof. dr Veselina Ilića na Učiteljskom fakultetu u Jagodini, Zbornik radova Ličnost i stvaralaštvo Veselina Ilića, Filozofski fakultet, Niš (str. 104).
56. Milenković, V. i Stamenković, S. (2012): Masovno komuniciranje u informatičkom društvu, Zbornik radova Kriza i perspektiva znanja i nauke, Filozofski fakultet, Niš (str. 530, 533, 534, 535, 537).
57. Rašević, D. (2012): Uticaj nekih socijalnih subjekata na medijsku kulturu, Sociološki diskurs, br. 4, Udruženje sociologa, Banja Luka (str. 72).
58. Zuber, LJ. i Lazić, A. (2012): Informaciono društvo i mediji u Bosni i Hercegovini, Svarog, br.5, Nezavisni univerzitet, Banja Luka (str. 85).
59. Mirkov, L. (2013): Neverbalna komunikacija bojama u javnom nastupu, CM –časopis za upravljanje komuniciranjem, 25/13, Fakultet političkih nauka Beograd i Centar za usmeravanje komunikacija Novi Sad (str. 127).
60. Manić, M. i Milošević, K. (2013): Uticaj reklame na medijsku publiku: recipijenti kao roba ili pasivni posmatrači medijskih tvorevina, Kultura polisa, br 21 Kultura – Polis, Novi Sad (str. 322).
61. Milosavljević, R. (2013): Šumadija u Večernjim novostima u prvoj deceniji HHI veka, CM – časopis za upravljanje komuniciranjem, 27/13, Fakultet političkih nauka Beograd i Centar za usmeravanje komunikacija Novi Sad (str. 148).
62. Manić, LJ. i Filipović, S. (2013): Upravljanje korporativnim komunikacijama putem društvenih medija, Komunikacije, mediji, kultura, Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije 5/2013, Univerzitet primenjenih nauka Megatrend, Beograd (str. 252, 253).
63. Jelenković, P. i Jelenković, LJ. (2013): Oglašavanje u funkciji sistema komunikacije, Komunikacije, mediji, kultura, Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije 5/2013, Univerzitet primenjenih nauka Megatrend, Beograd (str. 284, 285, 286).
64. Potočan, B. (2013): Najupečatljiviji vizuelni dokumenti o Velikom ratu u Srbiji i drugde uz srpsku vojsku, Komunikacije, mediji, kultura, Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije 5/2013, Univerzitet primenjenih nauka Megatrend, Beograd (str. 316).
65. Stevanović, S. (2013): Stereotipi u interpersonalnom komuniciranju roditelja i dece, Komunikacije, mediji, kultura, Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije 5/2013, Univerzitet primenjenih nauka Megatrend, Beograd (str. 337, 347, 348, 349, 350).
66. Simeunović Bajić, N; Senić, N. i Josifović, S. (2013): Kulturno-istorijski značaj Centra Radio-televizije Srbije za istraživanje javnog mnjenja, programa i auditorijuma: jugoslovenski i postjugoslovenski kontekst, Komunikacije, mediji, kultura, Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije 5/2013, Univerzitet primenjenih nauka Megatrend, Beograd (str. 452).
67. Milašinović, S. i Jevtović, Z. (2013): Metodologija istraživanja konflikata i krizno komuniciranje u savremenom društvu, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd (str. 21, 35, 81, 127, 132).
68. Aleksić, M. i Manić, LJ. (2013): Multitasking kao sve dominantniji način korišćenja medija, Zbornik radova Moć komunikacije, Visoka strukovna škola za odnose s javnošću Beograd i Panevropski univerzitet Aperion, Banja Luka (str. 14).
69. Štasni, G. (2013):  Nominacije boga u molitvama na jezeru Svetog Nikolaja Velimirovića, Teolingvistička proučavanja slovenskih jezika, ur. Grković Mejdžor J. i Končarević K, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd (str. 296, 297, 299).
70. Simeunović Bajić, N. (2014): Medijska slika Roma u Srbiji, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd (str. 13, 14, 140).
71. Jevtović, Z; Petrović, R. i Aracki Z. (2014): Žanrovi u savremenom novinarstvu, Jasen, Beograd (str. 27, 37-38).
72. Đorđević, M. M. (2014): Medijska mitomahija – ka dekonstrukciji medijskih mitova i mitova o medijima, http://serbika.blogspot.com/2014/05/medijskamitomahija-ka-dekonstrukciji.html.
73. Milašinović, S. i Jetović, Z. (2014): Sociologija, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd (str. 169, 175).
74. Petrović, R. (2014): Novi žurnalizam, Jasen, Beograd (str. 16, 17, 28, 31, 36, 172).
75. Lazić, B. (2014): Znakovne zamene za neverbalno komuniciranje u pisanoj virtuelnoj komunikaciji, CM – časopis za upravljanje komuniciranjem, 31/14, Fakultet političkih nauka Beograd i Centar za usmeravanje komunikacija Novi Sad (str. 24).
76. Tomić, B. (2014): Krizno komuniciranje u zaštićenim prirodnim područjima, CM –časopis za upravljanje komuniciranjem, 31/14, Fakultet političkih nauka Beograd i Centar za usmeravanje komunikacija Novi Sad (str. 81).
77.  Aleksić, M; Manić, LJ. i Tankosić, M. (2014): Strateška uloga interne komunikacije u stvaranju organizacione kulture i reputacijeKomunikacije, mediji, kultura, Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije 6/2014, Univerzitet primenjenih nauka Megatrend, Beograd (str. 204).
78. Vučković, L. (2014): Značaj neverbalnih znakova u igranju društvenih uloga u interpersonalnom komuniciranjuKomunikacije, mediji, kultura, Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije 6/2014, Univerzitet primenjenih nauka Megatrend, Beograd (str. 231, 232, 234, 237, 239, 240, 241).
79. Potočan, B. (2014): Planetarno ekskluzivna vest na primeru novinske agencije,  Komunikacije, mediji, kultura, Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije 6/2014, Univerzitet primenjenih nauka Megatrend, Beograd (str. 268).
80. Tankosić, M. i Trifunović, D. (2014): Ulaganje i razvoj televizijskih preduzeća kroz implementaciju inovacija i kreativnost u savremenim društvenim i medijskim uslovimaKomunikacije, mediji, kultura, Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije 6/2014, Univerzitet primenjenih nauka Megatrend, Beograd (str. 330, 331).
81. Todorović, V. (2014): Mediji, omladina i kulturno nasleđe Republike SrbijeKomunikacije, mediji, kultura, Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije 6/2014, Univerzitet primenjenih nauka Megatrend, Beograd (str. 364, 366).
82. Ercegovac, I. i Sredojević, M. (2014): Copy/paste novinarstvo i internet: polovni proizvod u novim medijima, Kultura, 145, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd (str. 202).
83. Đorđević, M. (2015): Medijski mitovi i spinovanje javnog mnenjaKultura i društveni razvoj (II), Zbornik radova sa 2. naučne konferencije „Savremena umetnička praksa, medijska pismenost, kulturni identitet i društveni razvoj”, Megatrend univerzitet, Beograd (str. 288,289).
84. Kostić, T. (2015): Uticaj elektronskih medija na savremene udžbenike u SrbijiKultura i društveni razvoj (II), Zbornik radova sa 2. naučne konferencije „Savremena umetnička praksa, medijska pismenost, kulturni identitet i društveni razvoj”, Megatrend univerzitet, Beograd (str. 402).
85. Vuletić, S. (2015): Didaktički aspekti unapređenja medijske pismenosti učenika osnovnih školaKultura i društveni razvoj (II), Zbornik radova sa 2. naučne konferencije „Savremena umetnička praksa, medijska pismenost, kulturni identitet i društveni razvoj”, Megatrend univerzitet, Beograd (str. 426, 428).
86. Vučković, L. (2015): Značaj medijskog opismenjavanja u razvoju dece i mladih u SrbijiKultura i društveni razvoj (II), Zbornik radova sa 2. naučne konferencije „Savremena umetnička praksa, medijska pismenost, kulturni identitet i društveni razvoj”, Megatrend univerzitet, Beograd (str. 441, 442, 443, 445,).
87. Štajn, A. (2015): Fragmentacija medijske publike u cilju efikasnosti medijskih poruka u masovnim medijimaKultura i društveni razvoj (II), Zbornik radova sa 2. naučne konferencije „Savremena umetnička praksa, medijska pismenost, kulturni identitet i društveni razvoj”, Megatrend univerzitet, Beograd (str. 480).
88. Simčić Milanović, V. (2015): Medijski linč i ekskomunikacijaKultura i društveni razvoj (II), Zbornik radova sa 2. naučne konferencije „Savremena umetnička praksa, medijska pismenost, kulturni identitet i društveni razvoj”, Megatrend univerzitet, Beograd (str. 496, 497, 503).
89. Simeunović Bajić, N. (2015): TV serije Televizije Beograd kao činilac pozitivne tradicije u kontekstu kulturne globalizacijeKultura i društveni razvoj (II), Zbornik radova sa 2. naučne konferencije „Savremena umetnička praksa, medijska pismenost, kulturni identitet i društveni razvoj”, Megatrend univerzitet, Beograd (str. 631).
90. Todorović, V. (2015): Modeli kulturne politike kao podrška očuvanju kulturne baštineKultura i društveni razvoj (II), Zbornik radova sa 2. naučne konferencije „Savremena umetnička praksa, medijska pismenost, kulturni identitet i društveni razvoj”, Megatrend univerzitet, Beograd (str. 753).
91. Tomić, B. (2015): Diskurzivno i ikoničko u novim ilustrativnim žanrovima, CM – časopis za komuninikaciju i medije, br. 33, Institut za usmeravanje komunikacija/Fakultet političkih nauka, Novi Sad/Beograd (str. 115).
92. Milutinović, I. (2015): Regulativa radio-difuzije u Srbiji, Službeni glasnik, Beograd (str. 12, 13).
93. Vučinić, S. (2015): Strategije komunikacije u kriznim situacijama, Čigoja, Beograd (str. 10, 11, 12,16, 66, 69, 114, 116, 131, 159, 175, 192, 193, 194, 198, 207, 220).
94. Boranijašević, M. (2015): Intentio auctoris vs intentio lectoris u romanu „Starac i more”Komunikacije, mediji, kultura, Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije 7/2015, Univerzitet primenjenih nauka Megatrend, Beograd (str. 151, 152, 153, 155, 156).
95. Stevanović, S. (2015): Značaj upravljanja komuniciranjem u odnosima sa medijima za kreiranje poslovnog imidža javnih komunalnih preduzećaKomunikacije, mediji, kultura, Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije 7/2015, Univerzitet primenjenih nauka Megatrend, Beograd (str. 191, 193).
96. Vuletić, S. (2015): Organizovanje odnos s javnošću školskih ustanovaKomunikacije, mediji, kultura, Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije 7/2015, Univerzitet primenjenih nauka Megatrend, Beograd (str. 227).
97. Vučinić, S. (2015): Demokratičnost i kontroverze internetaKomunikacije, mediji, kultura, Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije 7/2015, Univerzitet primenjenih nauka Megatrend, Beograd (str. 274,  275, 276, 278, 280, 283, 285).
98. Milojević, A. (2015): Dvosmerni simetrični odnosi s javnošću i digitalne komunikacione tehnologije: između teorije i prakseCM – časopis za komuninikaciju i medije, br. 35, Institut za usmeravanje komunikacija/Fakultet političkih nauka, Novi Sad/Beograd (str. 82).
99. Đorđević, M. (2016): Politika i umeće ubeđivanja, Prosveta, Beograd (str. 149).
100. Marković Tomić, M. (2016): Mediji i teme u vezi sa evropskom integracijom Srbije u periodu 2002 – 2016CM – časopis za komuninikaciju i medije, br. 37, Institut za usmeravanje komunikacija/Fakultet političkih nauka, Novi Sad/Beograd (str. 10).
101. Boranijašević, M. (2016): Forma u funkciji sadržaja, Komunikacije, mediji, kultura, Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije 8/2016, Univerzitet „Džon Nezbit”, Beograd (str. 159).
102. Išaretović, S. (2016): Procjena medijske pismenosti srednjoškolaca iz Republike Srpske prema evropskoj metodologijiKomunikacije, mediji, kultura, Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije 8/2016, Univerzitet „Džon Nezbit”, Beograd (str. 194).
103. Đorđević, J. (2016): Kad maske padnu: kako se predstavljamo na društvenim mrežamaKomunikacije, mediji, kultura, Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije 8/2016, Univerzitet „Džon Nezbit”, Beograd (str. 230).
104. Jovanović, Z. (2016): Izazovi privatizacije medija u Srbiji: menadžment između javnog interesa i interesa vlasnikaKomunikacije, mediji, kultura, Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije 8/2016, Univerzitet „Džon Nezbit”, Beograd (str. 249, 250,252).
105. Bengin, S. i Ratković Njegovan, B. (2017): Monitoring medija, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad (str. 15).
106. Bajić, P. (2017): Onlajn štampa: odnosi između sadržaja u štampanim i onlajn izdanjima dnevnih novinaCM – časopis za komuninikaciju i medije, br. 39, Institut za usmeravanje komunikacija/Fakultet političkih nauka, Novi Sad/Beograd (str. 58).
107. Lazarević, J. (2017): Domenska imena u funkciji identiteta i komunikacije s javnošću kompanija na internetuCM – časopis za komuninikaciju i medije, br. 39, Institut za usmeravanje komunikacija/Fakultet političkih nauka, Novi Sad/Beograd (str. 89).
108. Đorđević, J. (2017): Influence of Social Networks on Means of Communication Amongst Younger PeopleCulture and Social Development (III), Thematic Proceedings “Information Revolution, New Media and Social Changes”, Faculty of Culture and Media – “John Naisbitt” University, Belgrade (pp. 251, 252).
109. Vučković. L. (2017): Political Pre-Election and Postelection Campaign on Social Networks via the InternetCulture and Social Development (III), Thematic Proceedings “Information Revolution, New Media and Social Changes”, Faculty of Culture and Media – “John Naisbitt” University, Belgrade (pp. 267, 276, 278, 279, 280).
110. Bajić, J. (2017): Influence of Scientific and Technological Revolution in the Development of Personal and Professional Competence of Modern HumansCulture and Social Development (III), Thematic Proceedings “Information Revolution, New Media and Social Changes”, Faculty of Culture and Media – “John Naisbitt” University, Belgrade (pp. 461, 462).
111. Boranijašević, M. (2017): Književno delo, prevođenje, značenje, Jasen, Beograd (str. 54, 55, 67, 68, 69,73, 75, 105, 111,119, 120).
112. Ercegovac, I. (2017): Influenseri kao vođe mnenja u primarnim grupama na društvenim mrežama i njihova ulogau novoj medijskoj sferiKomunikacije, mediji, kultura, Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije 9/2017, Megatrend univerzitet, Beograd (str. 258).
113. Simeunović Bajić, N. (2018): Književnost u srpskim novinama: analiza novinskih sadržaja o književnosti, Megatrend univerzitet, Beograd (str. 13, 15, 38)
114. Despotović, LJ. i Jevtović, Z. (2019): Geopolitika medija, Kultura polisa/Karios, Novi Sad/Sremski Karlovci (str. 265, 295/6, 321, 396).
115. Brakus, A.(2019): Uticaj tržišta na medijske sadržaje, Kultura polisa, br. 39, Kultura – Polis, Novi Sad (str. 518/519).
116. Kleut, J. (2020): Ja (ni)sam bot: Komentari čitalaca kao žanr participacije u digitalnom prostoru, Filozofski fakultet, Novi Sad (str. 165).
117.  Zalad, G. (2021): Analiza diskursa o Kosovu i Metohiji u nedeljnicima Nin i Tajm na tekstualnom nivou prema novim mikrožanrovimaCM – časopis za komuninikaciju i medije, br. 50, Institut za usmeravanje komunikacija/Fakultet političkih nauka, Novi Sad/Beograd (str. 334).
118. Milenković, V. (2022): Uvod u novinarstvo, Fakultet za sport, Univerzitet Union–Nikola Tesla, Beograd (str. 49, 266).
119. Torlak, N. (2022): Novinarstvo i književnost, NVO Akademija društvenih nauka, Bijelo Polje (str. 76).
120. Simeunović Bajić, N. (2022): Međunarodno komuniciranje i mediji, Folozofski fakultet, Niš (str. 13, 19, 31, 35).
UČEŠĆE U NAUČNOISTRAŽIVAČKIM PROJEKTIMA
Projekat MNPTR br. 47004 (2011-2015): Unapređenje javnih politika u funkciji poboljšanja socijalne sigurnosti građana i održivog privrednog rasta.
RAD U NAUČNIM ČASOPISIMA
– Pokretač i tvorac sadržajnog koncepta časopisa za društvene nauke Društveni horizonti/Social Horizons, Fakultet društvenih nauka, Beograd (2021 – …).
– Glavni i odgovorni urednik Godišnjaka Fakulteta za kulturu i medije Komunikacije, mediji, kultura, Univerzitet  „Džon Nezbit”, Beograd (2013 – 2019).
– Jedan od osnivača i član uredništva časopisa za negovanje političke kulture Kultura polisa, Udruženje za političke nauke, Novi Sad (2004 – 2021).
– Član redakcije časopisa CM – Communication Management, Fakultet političkih nauka-Protokol, Beograd-Novi Sad (2007 – 2010) .
– Redaktor Zbornika radova UFJ, Učiteljski fakultet, Jagodina (1997 – 2001).
UREDNIK ZBORNIKA NAUČNIH RADOVA
Kultura i društveni razvoj (I), Zbornik radova sa 1. naučne konferencije „Kulturna politika, umetničko stvaralaštvo i medijska praksa u funkciji održivog društvenog razvoja”  (ISBN 978-86-7747-476-8; UDK 351.85 (497.11) (082), 7:316.75 (497.11) (082), 316.774 (497.11) (082), 571 str.), Megatrend univerzitet – Fakultet za kulturu i medije, Beograd, 2012.
– Kultura i društveni razvoj (II), Zbornik radova sa 2. naučne konferencije „Savremena umetnička praksa, medijska pismenost, kulturni identitet i društveni razvoj”, Megatrend univerzitet – Fakultet za kulturu i medije, Beograd, 2015.
Culture and Social Development (III), Thematic Proceedings “Information Revolution, New Media and Social Changes”, Faculty of Culture and Media – “John Naisbitt” University, Belgrade, 2017.
 RECENZIJE KNJIGA
1. Milenković, V. (2022): Uvod u novinarstvo, Fakultet za sport, Univerzitet Union–Nikola Tesla, Beograd.
2. Torlak, N. (2022): Novinarstvo i književnost, NVO Akademija društvenih nauka, Bijelo Polje.
3. Tapavički Duronjić, T. (2019): Literarno novinarstvo i naracija, Fakultet političkih nauka, Banja Luka.
4. Milivojević, T. (2019): Čarobni krug, Filip Višnjić, Beograd.
5. Boranijašević, M. (2017): Književno delo, prevođenje, značenje, Jasen, Beograd.
6. Tapavički Duronjić, T. (2017): Digitalni informacioni sistemi, Fakultet političkih nauka, Banja Luka.
7. Bengin, S. i Ratković Njegovan, B. (2017): Monitoring medija, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad.
8. Đorđević, Marko (2016): Politika i umeće ubeđivanja, Prosveta, Beograd.
9. Milutinović, I. (2015): Regulativa radio-difuzije u Srbiji, Službeni glasnik, Beograd.
10. Đorđević, Mihajlo (2015): Hu iz hu in globalizejšen (napomena: autor je namerno napisao naslov knjige ćirilicom) – Poligrafija patologije globalističkog uma i novo čitanje istorija kultura i civilizacija u potrazi za istinom o „istini”, Pešić i sinovi, Beograd.
11. Zorić, G. (2015): Akademik Miroslav Pantić, Narodna biblioteka „Resavska škola”/Resavska biblioteka, Despotovac/Svilajnac
12. Petrović, R. (2014): Novi žurnalizam, Jasen, Beograd.
13. Tapavički Duronjić, T. ur. (2012): Internet kultura djece i mladih u Republici Srpskoj, Fakultet političkih nauka, Banja Luka.
14. Nikodijević, D. (2012): Menadžment masovnih medija, Čigoja, Beograd.
15. Tapavički Duronjić, T. (2011): Komuniciranje u medijasferi, Bard-fin i Romanov, Beograd – Banja Luka.
16. Marinković, D. (2012): Strategija odnosa s javnošću, Zadužbina Andrejević, Beograd.
17. Đorđević, Marko (2010): Kulturni obrasci u vremenu medijskog spektakla, Zadužbina Andrejević, Beograd.
18. Nikodijević, D. (2009): Menadžment elektronskih medija, Megatrend univerzitet, Beograd.
19. Đorđević, Mihajlo (2008): Semiotika audiovizuelnog, Serbia Digital Movie & AVCOMextem, Beograd.
20. Nikodijević, D. (2008, 2013): Uvod u menadžment medija, Megatrend univerzitet, Beograd.
21. Radenković, V. (2008): Radio i televizijska produkcija, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad.
22. Zorić, G. (2008): Resava, Narodna biblioteka „Resavska škola”, Despotovac.
23. Marković, Z. i dr. (1999): 130 godina Gimnazije Svetozar Marković u Jagodini, Istorijski arhiv, Jagodina.
Recenzent u časopisima:
1. Socološki pregled, Srpsko sociološko društvo, Beograd, glavni i odgovorni urednik prof. dr Uroš Šuvaković (M24).
2. Baština,  Institut za srpsku kulturu, Priština – Leposavić, Srbija, glavna i odgovorna urednica prof. dr Dragana Tančić (M24).
3.  CM – časopis za komunikaciju i medije, Institut za usmeravanje komunikacija/Fakultet političkih nauka, Novi Sad/Beograd, glavni i odgovorni urednik prof. dr Miroljub Radojković. (M24).
Recenzent ENIC/NARIC Srbija (Centar za inforimasanje o priznavanju inostranih visokoškolskih isprava i priznavanje u svrhu zapošljavanja)

 

MENTORSTVO
Diplomski radovi
Učiteljski fakultet, Jagodina
1. Anđelka Minić: Nasilje u televizijskim programima i ponašanje učenika mlađih razreda osnovne škole (2002);
2. Slavica Antić: Ostvarivanje edukativne funkcije lokalnih medija na primeru opštine Jagodina (2003);
3. Goran Marić: Međuzavisnost medijskog obrazovanja, obrazovanja za medije i medija u obrazovanju (2003);
4. Marina Maljković: Dečje novine (časopisi) i nastavni planovi i programi u mlađim razredima osnovne škole (2003);
5. Jasmina Marić: Komunikaciona kompetentnost nastavnika razredne nastave i pedagoški efekti (teorijski model) (2003);
6. Dejan Matić: Mediji masovnog komuniciranja i socijalno devijantne pojave (2004);
7. Dragica Jovanović: Uzroci, manifestacije, posledice i mogućnosti prevazilaženja ekološke krize u svetu (2004);
8. Biljana Dumanović: Ekološke posledice naučno-tehnološke revolucije (29. 10. 2004);
9. Zoran Đurđević: Ekološke posledice agresije NATO pakta na SR Jugoslaviju (2004);
10. Danijela Sinadinović: Ekologija u vaspitno-obrazovnom sistemu Srbije (2005);
11. Slađana Stojaković: Vaspitno-obrazovne osnove formiranja ekološke svesti i razvoja ekološke kulture u mlađim razredima osnovne škole (2005);
12. Ivana Antić: Ugrožavanje životne sredine i mere zaštite u opštini Majdanpek (2005);
13. Ljiljana Filipović: Ugrožavanje životne sredine i mere zaštite u opštini Bor (2005);
14. Gordana Maćešić: Ugrožavanje životne sredine i mere zaštite u opštini Svilajnac (2005);
Fakultet za menadžment malih i srednjih preduzeća, Beograd
15. Ranka Ninković: Uslovi osnivanja i specifičnosti menadžmenta u medijskim preduzećima u Bosni i Hercegovini (2004).
16. Goran Čomor: Modernizacija i budućnost televizije (2006).
Akademija lepih umetnosti, Beograd
17. Miljana Jovanović: Privatizacija medijskih preduzeća u javnom vlasništvu u Srbiji (2008).
Filozofski fakultet, Novi Sad
18. Milica Grahovac: Izborna kampanja DSS i NS za republičke parlamentarne izbore 2008. godine (2008).
19. Maja Živanović: Marketinška kampanja Jedini pravi Zrenjanin (2008).
20. Kristina Bugarski: Analiza marketinške kampanje Univerzijade u Beogradu (2009).
21. Tamara Belajić: Analza marketinških kampanja za Egzit-festival 2001, 2003. i 2009. godine kao primer promocije i razvoja brenda (2009).
22. Dragan Stanar : Projekat marketinške kampanje Radio-televizije Vojvodine (2009).
23. Stanislava Zarić. Mogućnosti neverbalnog komuniciranja u televizijskim emisijama (2009).
24. Ljiljana Popadić: Projekat marketinške kampanje za dnevne novine Politika (2010).
Master radovi
Fakultet za kulturu i medije, Baograd
25. Ema Cvetić: Komunikaciona strategija za povećanje broja inostranih turista u Srbiji (2011);
26. Violeta Vučetić: Persuazivnost propagandnih poruka kao pretpostavka uspešnosti komunikacionih strategija privrednih orgenizacija (2012);
27. Ana Miletić: Komunikaciona strategija promene imidža Vojske Srbije 2005-2010 (2012);
28. Dušan Stojaković: Uređivačka politika – element komunikacione strategije za pozicioniranje Večernjih novosti na tržištu dnevnih novina u Srbiji (2012);
29. Jelena Kuzmanović: Nova uloge biblioteke u osnovnim školama i komunikaciona strategija za njeno promovisanje (2012).
30. Jelena Banjanac: Vizuelni dizajn kao element komunikacione strategije za povećanje tiraža i ugleda dnevnih novina (2013);
31. Kristina Bartula: Specifičnosti pozicioniranosti Javnog radiodifuznog preduzeća RTV Studio B u medijskom sistemu Srbije (2013);
32. Ivana Pivalica: Komunikaciona strategija za poboljšanje imidža Službe za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije (2013);
33. Aleksandra Janković: Medijske mogućnosti interneta u procesu ostvarivanja odnosa s javnošću (2013).
34. Deana Đukić: Komunikaciona startegija za povećanje broja korisnika internet servisa Pet-fejs (2014).
35. Mirjana Sandić: Evaluacija primene komunikacione strategije za profesionalizaciju Vojske Srbije (2014).
36. Jelena Matić: Strategija uspešnog poslovnog komuniciranja zaposlenih u Studentskoj službi i studenata Fakulteta za kulturu i medije (2014).
37. Gordana Valčić: Uticaj profesionalnih komunikatora u medijskim organizacijama na ostvarivanje integralnih komunikacionih strategija (2014).
38. Srećko Anđelković: Komunikaciona strategija za promociju programskih sadržaja Vojnog muzeja u Beogradu (2014).
39. Mirjana Krstović: Sadržajna i vizuelna modernizacija magazina „Odbrana” kao element komunikacione strategije za povećanje tiraža (2018).
Fakultet društvenih nauka, Beograd
40. Bojana Vlajić: Čitanost i poverenje građana u dnevne novine tokom pandemije virusa korona u Republici Srbiji (2023).
41. Sanja Bašić: Medijska pismenost studenata u Republici Srbiji (2023).
42. Mila Josipović: Sličnosti i razlike medijskih sistema Nemačke i Srbije (2023).
43. Ivana Ercegovac: Etičke implikacije i uticaj primene veštačke inteligencije na kvalitet, preciznost i distribuciju medijskih sadržaja (2023).
Magistarske teze (član komisija za ocenu i odbranu)
1. Fakultet političkih nauka, Beograd: član Komisije za ocenu i odbranu magistarske teze kandidata Branka Markovića Ograničenja slobode štampe u Kneževini i Kraljevini Srbiji, 30. maj 2003. godine (prof. dr Ljubinka Trgovčević, predsednica Komisije, i prof. dr Branimir Stojković, mentor-član).
2. Fakultet političkih nauka, Beograd: član Komisije za ocenu i odbranu magistarske teze kandidata Ranka Milosavljevića Medijski sistem Kosova i Metohije 1999-2006: regulacija i profesionalni standardi, 2. decembar 2008. godine (prof. dr Miroljub Radojković, predsednik Komisije, i prof. dr Branimir Stojković, mentor-član).
3. Fakultet političkih nauka, Beograd: član Komisije za ocenu i odbranu magistarske teze kandidatkinje Ane Milojević Kritička teorija o masovnom komuniciranju, 16. decembar 2008. godine (prof. dr Branimir Stojković, predsednik Komisije, i prof. dr Miroljub Radojković, mentor-član).
4. Fakultet za kulturu i medije, Beograd: član Komisije za ocenu i odbranu magistarske teze kandidatkinje Marije Aleksić Specifičnosti radija u oglašavanju proizvoda, 6. februar 2008. godine (prof. dr Zoran Jevtović, predsednik Komisije, i prof. dr Beba Rakić, mentor-član).
5. Fakultet političkih nauka, Beograd: član Komisije za ocenu i odbranu magistarske teze kandidata Borisa Labudovića Mas-medijski sistem po Niklasu Lumanu: komunikološka perspektiva, 19. maj. 2009. godine (prof. dr Branimir Stojković, predsednik Komisije, i prof. dr Miroljub Radojković, mentor-član).
6. Fakultet političkih nauka, Beograd: član Komisije za ocenu i odbranu magistarske teze kandidatkinje Jelene Kleut Socijalno-kulturne determinante tumačenja poruka u masovnom komuniciranju, 13. oktobar 2009. godine (prof. dr Branimir Stojković, predsednik Komisije, i prof. dr Miroljub Radojković, mentor-član).
7. Fakultet za menadžment malih i srednjih preduzeća, Beograd: član Komisije za ocenu i odbranu magistarske teze kandidatkinje Marije Jovanović Uloga i značaj poslovne komunikacvije u savremenom menadžmentu, 23. decembar 2009. godine (prof. dr Nenad Đorđević, predsednik Komisije, prof. dr Milan Mitrović, mentor-član)
Doktorske disertacije (mentor i član komisija za ocenu i odbranu)
1. Fakultet za kulturu i medije, Beograd: mentor za izradu doktorske disertacije Slobodana Vuletića Organizovanje i ostvarivanje odnosa s javnošću osnovnih škola u Spbiji, 4. decembar 2015. (prof. dr Milivoje Pavlović, predsednik Komisije, i prof. dr Milica Andevska,član).
2. Fakultet za kulturu i medije, Beograd: mentor za izradu doktorske disertacije Marije Boranijašević Dosezanje izomorfizma značenja u prevođenju književnih dela – komunikološki pristup, 20. maj 2016. (prof. dr Miomir Petrović, predsednik Komisije, i prof. dr Dragana Spasić,član).
3. Fakultet za kulturu i medije, Beograd: mentor za izradu doktorske disertacije Slavice Išaretović Programi obrazovanja i medijska pismenost srednjoškolaca u Republici Srpskoj, 11. septembar 2017. (prof. dr Nataša Simeunović Bajić, komentor-član, prof. dr Tatjana Milivojević, predsednik Komisije, doc. dr Marko Đorđević, član, prof. dr. Nada Torlak, član).
4. Fakultet za kulturu i medije, Beograd: mentor za izradu doktorske disertacije Helene Milošević Mogućnosti i značaj korišćenja društvenih mreža posredovanih internetom za unapređenje odnosa s javnošću Vojske Srbije, 18. septembar 2017. (prof. dr Dragan Ćalović, komentor-član, prof. dr Miljojko Bazić, predsednik Komisije, prof. dr Zoran Jevtović, član, prof. dr Dragana Jovanović, član).
5. Fakultet za kulturu i medije, Beograd: mentor za izradu doktorske disertacije Tatjane Kostić Specifičnosti tumačenja značenja književnoumetničkih tekstova kao estetskih poruka u čitankama za srpski jezik i književnost, 24. septembar 2019. godine (prof. dr Miljojko Bazić, predsednik Komisije, prof. dr. Petar Pijanović, član).
1. Fakultet političkih nauka, Beograd: član Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije mr Bobana Tomića „Razvojni aspekti privatizacije mas-medija u Srbiji”, 30. oktobar 2007. godine (prof. dr Branimir Stojković, predsednik Komisije, i prof. dr Miroljub Radojković, mentor-član).
2. Fakultet za kulturu i medije, Beograd: član Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije mr Marine Čukanović Karavidić Menadžment u izdavaštvu, 16. septembar 2008. godine (prof. dr Slobodan Branković, predsednik Komisije, i prof. dr Dragan Nikodijević, mentor-član).
3. Fakultet za poslovne studije, Beograd: član Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije mr Marije Aleksić Odnosi s javnošću zadužbina kulture Srbije, 26. januar 2010. godine (prof. dr Dragan Nikodijević, predsednik Komisije, i prof. dr Vesna Milanović Golubović, mentor-član).
4. Fakultet za kulturu i medije, Beograd: predsednik Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije mr Radivoja Petrovića „Novi žurnalizam kao izazov monopolu tradicionalnih medija”, 28. januar 2011. godine (prof. dr Ljubiša Despotović, član Komisije, i prof. dr Zoran Jevtović, mentor-član).
5. Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad: član Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije mr Mirjane Kovačević Uticaj menadžmenta medija na izbor medijskih sadržaja, 4. novembar 2011. godine (prof. dr Ilija Ćosić, predsednik Komisije, prof. dr Leposava Grubić Nešić, član, prof. dr Ilija Kovačević, član, i doc. dr Biljana Ratković Njegovan, mentor-član).
6. Fakultet za kulturu i medije, Beograd: član Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije Zorana Brankovića Trijada intencija medijske stvarnosti: diskurzivni kompoziti i opoziti, 31. januar 2014. godine (prof. dr Zoran Avramović, predsednik Komisije, i prof. dr Dragan Nikodijević, mentor-član).
7. Fakultet za kulturu i medije, Beograd: član Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije Sanje Vučinić Strategije komunikacije u kriznim situacijama, 12. maj 2015. godine (prof. dr Beba Rakić, predsednik Komisije, i prof. dr Milivoje Pavlović, mentor-član).
8. Fakultet za kulturu i medije, Beograd: član Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije Vojislava Todorovića Uticaj medija na stavove omladine Srbije o očuvanju kulturnog nasleđa na Kosovu i Metohiji, 10. mart 2017. godine (prof. dr Neđo Danilović, predsednik Komisije, i prof. dr Miljojko Bazić, mentor-član).
9. Fakultet za kulturu i medije, Beograd: predsednik Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije Jelene Bajić Savremeni komunikološki modeli unapređenja personalnih i profesionalnih kompetencija na primeru Republike Srbije, 31. januar 2018. godine (prof. dr Živko Kulić, član Komisije, i prof. dr Tatjana Milivojević, mentor-član).
10. Fakultet za kulturu i medije, Beograd: predsednik Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije Slavice Stevanović Značaj odnosa s javnošću za upravljanje u javnom preduzeću, 19. jun 2018. godine (prof. dr Mira Rakić, član Komisije, prof. dr Budimir Potočan, član Komisije, prof. dr Ljiljana Manić, komentor-član, i prof. dr Miljojko Bazić, mentor-član).
RAD U STRUČNIM I ORGANIMA UPRAVLJANJA FAKULTETA I INSTITUTA
– Član Saveta Učiteljskog fakulteta u Jagodini (2001-2003).
– Zamenik šefa Odseka za Medijske studije Filozofskog fakulteta  u Novom Sadu (2008-2010).
– Predsednik Saveta Fakulteta za kulturu i medije u Beogradu (2013-2014).
– Prodekan za II i III stepen studija i nauku Fakulteta za kulturu i medij u Beogradu (2014-2016).
– Član Upravnog odbora Instituta društvenih nauka u Beogradu (2014-…).
– Dekan Fakulteta društvenih nauka u Beogradu (2020-2023).
NAGRADE
Nagrada Dialogos za knjigu „Od znaka do hiperteksta” (2019; koautor Marko M. Đorđević).

Nagrada Udruženja novinara Srbije Žika M. Jovanović za knjigu „Mas-mediji u vrtlogu promena” (2002).

MM Nagrada UNS

VEB-SAJT

STUDENTI

 KONSULTACIJE

Sreda (13.00 – 15.00) i četvrtak (16.00 – 18.00)

NOVINARSTVO

Petnaest godina profesionalni novinar (1981-1996).

Prve tekstove objavio u „Studentu” 1980. godine. Tokom osamdesetih pisao za „Večernje novosti” i RTV Beograd.

Od 1981. do 1996. godine u Radio-novinskom preduzeću „Novi put” u Svetozarevu. Novinar-reporter (1981-1988), glavni i odgovorni urednik Radio Svetozareva (1988-1992), direktor Radio-novinskog preduzeća „Novi put”, glavni urednik I i II programa Radio Jagodine i nedeljnika „Novi put” (1992-1996).

Predsednik Upravnog odbora Zajednice radio i televizijskih stanica Srbije (1991-1995).
Autor zajedničkog večernjeg programa Udruženih radio-stanica Srbije „Dobro ti veče Srbijo” (1989); koautor noćnog – „Ovo je tvoja noć Srbijo”, i jutarnjeg programa – „Dobro ti jutro Srbijo” (1990), koji su na talasima 40 radio-stanica u Srbiji emitovani više od 10 godina.

Autor monografije „Hronika pomoravskog radija” (1992).

Pokretač Drugog programa Radio Jagodine (1994).

Osnivač Pomoravskog pres-centra (1994).

Dobitnik prve nagarade na 10. festivalu radio-stanica Srbije 1989. godine – „Emisija godine”, za dokumentarnu reportažu „Priča o štrajku”, nagrada za informativne emisije na dva prethodna festivala, kao i više profesionalnih nagrada i priznanja.

Dobitnik Povelje Kluba novinara Pomoravlja za doprinos razvoju novinarstva i dostojanstva novinarske profesije
povodom Svetskog dana medija 2022. godine.

KNJIŽEVNOST

Zbirka pripovedaka KRAJPUTAŠI

I izdanje: „Čigoja”, Beograd, 2004.

krajputasi

II izdanje: Narodna biblioteka „Resavska škola”, Despotovac, 2017.

III izdanje:  „Jasen”, Beograd, 2022.

Sadržaj:

ČIZME

KOFER

SLAVA

SLIKA

BELEŠKA O PISCU

IGRA

CV ENGLISH

Education
Faculty of Political Sciences, University of Belgrade: BA Journalism (1981),
MA Communication Science (1997), PhD Communication Science (2001).

Profession
Full Professor & Ex-dean of the Faculty of Social Sciences, Belgrade.

Courses
Communicology, Electronic and New Media, Online Communication, Online Media and Content Creation, Multimedia Communications, Creative Industry (BA studies); Theories and Models of Communication, Modern Media Systems, Methodology of Scientific Research (MA studies); Communication and Media, Methods and techniques of scientific research (PhD studies).

Publicationes

a) Books:

 1. Communication in New Media Conditions, Jagodina: Teachers’ College, 1998 (p.224);

 2. Mass Media in a Whirlwind of Changes, Belgrade: Association of Serbian Lokal Broadcasting Stations, 2001 (p.330);

 3. Media Management, Belgrade: Faculty of Small Business Management, 2003 (p. 312);

 4. Communication, Media and Society, (coauthor M. Radojkovic), Novi Sad: Stylos, 2005, 2006, 2008 (p. 230);

 5. Resetting Reality, Novi Sad: Protocol, 2008 (p. 192);

 6. Basics of Media Management, Novi Sad: Faculty of Philosophy, 2009;

  Belgrade: Jasen, 2016 (p. 256).

 7. Lexicon of Communication (coauthor N. Miletic), Belgrade: Megatrend, 2012, 2017; Jasen, 2021 (p. 460).

 8. Structure and Dynamics of the Media System of Serbia, Belgrade: Jasen, 2014 (p. 500).

 9. Masters of Socialization, Belgrade: Jasen, 2014 (p. 288).

 10. From Sign to Hypertext (coauthor M. M. Djordjevic), Jagodina/Belgrade: Faculty of Pedagogical Sciences/Serbika, 2018 (p. 220).

b) Numerous scientific, theoretical and professional articles in classical and electronic, domestic and foreign magazines.

c) Collections of tales Roadside Monuments (three editions – 2004, 2017, 2022).

Work in scientific journals
Editor in chief of the scientific journal “Communication, Media, Culture”,
Member of the editorial board of the scientific journal “Culture of Polis”.

Editor of the Thematic Proceedings
Information Revolution, New Media and Social Changes

Journalistic experience
Reporter, editor, editor in chief and director of Radio Jagodina, the oldest local broadcasting station in Central Serbia (1981-1996).

Prizes
Prize of the Journalists Association of Serbia for the best theoretical book about journalism and mass media for the year 2002: “Mass Media in a Whirlwind of Changes”.

Prize of the International Scientific Journal Media Dialogues for the best book (coauthor M. M. Djordjevic) in the field of media theory and culture for the year 2018: “From Sign to Hypertext.

Personal
Born 1958 in Despotovac, Serbia.

PRIVATNO